Ambulanto vodi specialist internist - endokrinolog. Pregled pri specialistu obsega pregled morebitne dosedanje dokumentacije, natančen pogovor o dosedanjih boleznih in trenutnih težavah ter klinični pregled. Pogosto je potreben tudi odvzem krvi za laboratorijske preiskave.

Po končani obravnavi bolnik prejme pisni izvid s končno oceno stanja in priporočili za zdravljenje.

Za pregled se lahko odločite tudi če želite drugo mnenje.