Raziskave so pokazale, da je podpora, izražena preko deljenja izkušenj med ljudmi, ki se soočajo s podobnimi težavami, vsaj toliko učinkovita pri okrevanju kot podpora, ki jo lahko nudi strokovnjak. Hkrati verjamemo, da je temelj vsakega koraka na poti do pozitivnih sprememb umirjenost in prisotnost v sedanjem trenutku.

Skupinska terapija in delavnice za sproščanje

Pripravljamo delavnice za sproščanje, priporočljive za vse, ki so tesnobni ali v stresu. Učenje sprostitvenih tehnik lahko pomaga pri doseganju občutka umirjenosti, zmanjšanju mišične napetosti, nižanju srčnega utripa, umirjanju dihanja, izboljšanju koncentracije in spomina in nenazadnje pri izboljšanju spanja.

Vsaki delavnici sledi skupinsko voden pogovor, namenjen medsebojnemu deljenju povratnih informacij in lastnih izkušenj.

Delavnice za sproščanje s skupinskimi pogovori potekajo v majhnih skupinah 1x tedensko.

Želimo si, da bi bila vključitev v psihoterapevtski proces dostopna čim večjemu številu uporabnikov.

Na Kliniki doktor 24 smo zato pripravili

Paket petih skupinskih psihoterapevtskih srečanj po znižani ceni!

Raziskave so pokazale, da je podpora, izražena preko deljenja izkušenj med ljudmi, ki se soočajo s podobnimi težavami, vsaj toliko učinkovita pri okrevanju kot podpora, ki jo lahko nudi strokovnjak. Hkrati verjamemo, da je temelj vsakega koraka na poti do pozitivnih sprememb umirjenost in prisotnost v sedanjem trenutku.

Skupinska terapija in delavnice za sproščanje

Pripravljamo delavnice za sproščanje, priporočljive za vse, ki so tesnobni ali v stresu. Učenje sprostitvenih tehnik lahko pomaga pri doseganju občutka umirjenosti, zmanjšanju mišične napetosti, nižanju srčnega utripa, umirjanju dihanja, izboljšanju koncentracije in spomina in nenazadnje pri izboljšanju spanja.

Vsaki delavnici sledi skupinsko voden pogovor, namenjen medsebojnemu deljenju povratnih informacij in lastnih izkušenj.

Delavnice za sproščanje s skupinskimi pogovori potekajo v majhnih skupinah 1x tedensko.

Želimo si, da bi bila vključitev v psihoterapevtski proces dostopna čim večjemu številu uporabnikov.

Na Kliniki doktor 24 smo zato pripravili

Paket petih skupinskih psihoterapevtskih srečanj po znižani ceni!

V okviru prvega specialističnega pregleda je pogovor usmerjen v preiskavo problema in njegovih vplivov na posameznikovo opravljanje dela, prostočasnih dejavnosti in na odnose s pomembnimi drugimi.
Sledi opredelitev težav s strokovno oceno klinične slike in skupno oblikovanje za klienta pomembnih terapevtskih ciljev.

Po poglobljeni psihiatrični anamnezi in pregledu morebitne dosedanje medicinske dokumentacije klientu po potrebi priporočimo nadaljnje diagnostične postopke za izključitev organskih vzrokov težav.
Glede na ugotovljeno stanje se pogovorimo o najustreznejših oblikah zdravljenja:

 • Ob blagih do zmernih težavah z omejenim vplivom na splošno vsakdanje delovanje posameznika, poskušamo povrnitev zdravja in psihičnega blagostanja doseči s skrbno izbiro psihoterapevtskih pristopov, glede na individualne potrebe posameznika. Klientu nudimo ustrezno psihoedukacijo, podporo in mu priporočimo ustrezne komplementarne metode zdravljenja.
 • Pri obravnavi zmernih do hudih, klinično pomembnih motenj, s pomembnim škodljivim vplivom na psihofizično zdravje in življenje posameznika ter njegovih svojcev, nas vodi načelo, da sta farmakološka terapija in psihoterapija dve nogi psihiatrije. Psihiatrija pa ne more korakati v prihodnost samo po eni nogi. Sodobne raziskave namreč kažejo, da premišljena izbira in uporaba farmakološke terapije skupaj z ustrezno psihoterapijo dajeta občutno boljše rezultate, kot vsaka izmed njiju sama, po enačbi 1+1 = 3.

Tako v intenzivni fazi, kot tekom nadaljevalnega in vzdrževalnega zdravljenja, uspešnost zdravljenja spremljamo na rednih tedenskih oziroma mesečnih kontrolnih pregledih. Nepredvidljiv potek težav nemalokrat zahteva sprotne prilagoditve farmakološke terapije predvsem pa psihoedukacijo usmerjeno v prepoznavanje zgodnjih znakov težav in preprečevanje ponovitev bolezni.

Na željo klienta izdajamo psihiatrična mnenja, potrebna ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih pravic na katere lahko vpliva oškodovanost zaradi težav v duševnem zdravju.

V okviru prvega specialističnega pregleda je pogovor usmerjen v preiskavo problema in njegovih vplivov na posameznikovo opravljanje dela, prostočasnih dejavnosti in na odnose s pomembnimi drugimi.
Sledi opredelitev težav s strokovno oceno klinične slike in skupno oblikovanje za klienta pomembnih terapevtskih ciljev.

Po poglobljeni psihiatrični anamnezi in pregledu morebitne dosedanje medicinske dokumentacije klientu po potrebi priporočimo nadaljnje diagnostične postopke za izključitev organskih vzrokov težav.
Glede na ugotovljeno stanje se pogovorimo o najustreznejših oblikah zdravljenja:

 • Ob blagih do zmernih težavah z omejenim vplivom na splošno vsakdanje delovanje posameznika, poskušamo povrnitev zdravja in psihičnega blagostanja doseči s skrbno izbiro psihoterapevtskih pristopov, glede na individualne potrebe posameznika. Klientu nudimo ustrezno psihoedukacijo, podporo in mu priporočimo ustrezne komplementarne metode zdravljenja.
 • Pri obravnavi zmernih do hudih, klinično pomembnih motenj, s pomembnim škodljivim vplivom na psihofizično zdravje in življenje posameznika ter njegovih svojcev, nas vodi načelo, da sta farmakološka terapija in psihoterapija dve nogi psihiatrije. Psihiatrija pa ne more korakati v prihodnost samo po eni nogi. Sodobne raziskave namreč kažejo, da premišljena izbira in uporaba farmakološke terapije skupaj z ustrezno psihoterapijo dajeta občutno boljše rezultate, kot vsaka izmed njiju sama, po enačbi 1+1 = 3.

Tako v intenzivni fazi, kot tekom nadaljevalnega in vzdrževalnega zdravljenja, uspešnost zdravljenja spremljamo na rednih tedenskih oziroma mesečnih kontrolnih pregledih. Nepredvidljiv potek težav nemalokrat zahteva sprotne prilagoditve farmakološke terapije predvsem pa psihoedukacijo usmerjeno v prepoznavanje zgodnjih znakov težav in preprečevanje ponovitev bolezni.

Na željo klienta izdajamo psihiatrična mnenja, potrebna ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih pravic na katere lahko vpliva oškodovanost zaradi težav v duševnem zdravju.

Julija Krzisnik

Julija Kržišnik, dr. med., specialistka psihiatrije

Specializantka Podiplomskega študija sistemske in družinske psihoterapije

DELOVNE IZKUŠNJE in PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVNJE IN USPOSABLJANJE

 • 2011: Zdravnica pripravnica – Uspešno zaključen strokovni izpit
  • Splošna bolnišnica Izola
 • 2012 – 2017: Zdravnica specializantka psihiatrije – S pohvalo zaključen specialistični izpit iz psihiatrije
  • Univerzitetna Psihiatrična klinika Ljubljana - 5-letna specializacija iz psihiatrije, z vključenim podiplomskim izobraževanjem iz psihopatologije, psihofarmakologije in psihoterapije.
  • Zaporska psihiatrična klinika Berlin, Nemčija - Izpopolnjevanje iz področja sodnomedicinske psihiatrije
 • 2013 → Podiplomski študij iz družinske in sistemske psihoterapije
  • Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo, Ljubljana in London
 • 2017: Zdravnica specialistka psihiatrije – Zaposlitev v zasebni koncesijski psihiatrični ambulanti in na zasebni kliniki
  • Dirona d.o.o., Klinika za psihiatrijo in psihoterapijo Ljubljana
  • Lahezis d.o.o., Psihiatrična ambulanta za mladostnike Ljubljana
 • 2018 - Klinika Doktor 24 d.o.o., Ljubljana

 

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112