V psihiatrični ordinaciji Klinike Doktor 24 se zdravnica specialistka psihiatrije Julija Kržišnik posveča nudenju zdravstvene in psihološke pomoči osebam, ki se soočajo z različnimi psihičnimi težavami in motnjami, kot so:
 • anksiozne in depresivne motnje,
 • stresne motnje in izgorelost,
 • obsesivno kompulzivna motnja,
 • somatoformne motnje, psihične težave ob telesnih boleznih in poškodbah, fibromialgija,
 • psihične stiske ob pomembnih življenjskih izgubah, žalovanju,
 • čustvene in vedenjske motnje v obdobju mladostništva,
 • motnja pozornosti in aktivnosti – ADHD,
 • osebnostne motnje, težave povezane z uporabo različnih psihoaktivnih snovi,
 • motnje spanja, motnje hranjenja, spolne motnje,
 • bipolarna motnja razpoloženja,
 • psihotične motnje in shizofrenija,
 • demence in druge kognitivne motnje.

Ob zgodnjem odkrivanju in ustreznem zdravljenju, lahko z dobrim sodelovanjem dosežemo pomembno izboljšanje ali popoln umik simptomov pri večini navedenih motenj v relativno kratkem časovnem obdobju.  Naše glavno vodilo je kakovostna in klientu dostopna celostna obravnava, pri kateri sledimo aktualnim, mednarodno priznanim priporočilom in smernicam zdravljenja ter najnovejšim izsledkom nevroznanosti.

V okviru prvega specialističnega pregleda je pogovor usmerjen v preiskavo težave in njegovih vplivov na posameznikovo opravljanje dela, prostočasnih dejavnosti in na odnose s pomembnimi drugimi. 

Sledi opredelitev težav s strokovno oceno klinične slike in skupno oblikovanje za klienta pomembnih terapevtskih ciljev.
Po poglobljeni psihiatrični anamnezi in pregledu morebitne dosedanje medicinske dokumentacije klientu po potrebi priporočimo nadaljnje diagnostične postopke za opredelitev morebitnih organskih vzrokov težav.
Glede na ugotovljeno stanje se pogovorimo o najustreznejših oblikah zdravljenja:

 • Ob blagih do zmernih težavah z omejenim vplivom na splošno vsakdanje delovanje posameznika, poskušamo povrnitev zdravja in psihičnega blagostanja doseči s skrbno izbiro psihoterapevtskih pristopov, glede na individualne potrebe posameznika. Klientu nudimo ustrezno psiho edukacijo, podporo in mu priporočimo ustrezne komplementarne metode zdravljenja.
 • Pri obravnavi zmernih do hudih, klinično pomembnih motenj, s pomembnim škodljivim vplivom na psihofizično zdravje in življenje posameznika ter njegovih svojcev, nas vodi načelo, da sta farmakološka terapija in psihoterapija dve nogi psihiatrije. Psihiatrija pa ne more korakati v prihodnost samo po eni nogi. Sodobne raziskave namreč kažejo, da premišljena izbira in uporaba farmakološke terapije skupaj z ustrezno psihoterapijo dajeta občutno boljše rezultate, kot vsaka izmed njiju sama, po enačbi 1+1 = 3.

Uspešnost zdravljenja spremljamo na tedenskih oziroma mesečnih kontrolnih pregledih, kjer ob vzpostavitvi zaupljivega in spoštljivega terapevtskega odnosa, klientu pomagamo, da s časom razširi in predrugači vpogled v lastno sedanjost ter okrepi moči in odgovornosti za tvorno reševanje težav. Zavedamo se, da psihične motnje ne nastanejo čez noč ter da odločitev posameznika, da poišče in sprejema pomoč druge osebe, terja obilo poguma in lastne motiviranosti za spremembe. Nepredvidljiva narava poteka težav nemalokrat zahteva sprotne prilagoditve farmakološke terapije in usmerjanje v razširjene oblike psihoterapevtske obravnave in komplementarne metode zdravljenja.

Poleg psihiatrične obravnave in individualne psihoterapije omogočamo sistemsko svetovanje in delo z družinami in pari.

Sistemska psihoterapija poskuša vodilno težavo posameznika razumeti v kontekstu družinskega, partnerskega ali drugega pomembnega sistema. 

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
 
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112