V okviru specialističnih ambulant deluje tudi psihiatrična ambulanta, ki jo vodi specialist psihiater.

Psihiatrija je veja medicine, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem duševnih motenj. Najbolj pogoste duševne motnje so anksiozne motnje in depresija, zdravnik psihiater pa pomaga tudi ljudem z organskimi duševnimi motnjami, z motnjami zaradi uživanja različnih psihoaktivnih snovi, s psihotičnimi motnjami, z drugimi razpoloženjskimi motnjami ter motnjami osebnosti in vedenja v odrasli dobi in vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ki se običajno začnejo v otroštvu oziroma adolescenci.

V okviru psihiatrije vam nudimo naslednje storitve:

  • Specialistični psihiatrični pregled
  • Uvajanje psihotropne medikacije in nadaljnje spremljanje pri zdravljenju
  • Individualno psihoterapevtsko obravnavo
  • Hipnoterapevtsko obravnavo
  • Psihoterapevtsko obravnavo parov
  • Učenje tehnik za premagovanje tesnobe
  • Skupinsko psihoterapevtsko obravnavo

Specialistični pregled obsega pregled morebitne dosedanje dokumentacije, poglobljeno anamnezo ter pisni izvid z oceno klinične slike, ter predlogi za nadaljnje zdravljenje.