Nadomeščanje manjkajočih zob

jul 11

S protetičnimi deli nadomestimo manjkajoče zobe v ustni votlini. Ob nastalih vrzelih v zobni vrsti se odločamo za različne rešitve, ki nam jih ponuja sodobno zobozdravstvo. Ob končani terapiji povrnemo stomatognatnemu sistemu nazaj njegovo grizno, biološko, fonetično in tudi estetsko funkcijo.

Protetika nam ponuja fiksno protetične rešitve (mostički, krone), snemnoprotetične rešitve (delne, popolne proteze), kombinacijo obojih in implantološko obravnavo. Vsaka od rešitev ima svoje prednosti in slabosti za določeno stanje v ustih. Na odločitev za eno od opcij vplivajo številni dejavniki, ki jih moramo upoštevati ob načrtovanju. Odločitev je kompromis med željo pacienta, njegovim stanjem v ustih (števila preostalih zob, uspeha priprav, razumevanja in sodelovanja pacienta) in žal tudi ekonomskega dejavnika.

Postopki, s katerimi zdravimo zobno krono, zobni živec, korenino in obzobna tkiva, so nujni korak v protetičnem načrtovanju in lahko trajajo tudi več mesecev. Pripravljalni postopki so ključni in nujni za kasnejši dolgoročni uspeh protetične rehabilitacije. Vrzeli v zobni vrsti, ki so estetsko in funkcijsko moteči, nadomestimo z začasnimi protetičnimi izdelki, ki imajo tudi terapevtski učinek. Z njimi premostimo časovno razliko od začetka zdravljenja zob in obzobnih tkiv do končne vstavitve protetike.

Ohranitev zdrave zobovine

nadomescanje 1 dr04Vsekakor se ob načrtovanju v fiksni protetiki vedno odločamo v duhu minimalno invazivnih posegov, da ohranimo čim več zdrave zobovine. Sodobne adhezijske tehnike nam omogočajo le delno brušenje zob (ni potrebno krožno obrusiti zob) z izdelavo nosilnih omaric za most. Če imamo na sosednjih zobeh ob vrzeli le eno-, dve- ali triploskovno zalivko in kratko vrzel, se lahko odločimo za delno fiksno protetično krono ali onlej, inlej most. Ob seriji plomb v zobni vrsti si lahko estetsko, funkcionalno in trajnostno rešimo problem z inleji ali onleji. Pacient se mora zavedati, da z vstavitvijo fiksnoprotetične konstrukcije v usta dobi dodatna mesta, kamor se oprimejo zobne obloge, ki jih je potrebno vsakodnevno učinkovito odstranjevati. Večje vrzeli in napredujoča parodontalna bolezen so kontraindikacije za fiksnoprotetične rešitve, zato se tedaj odločamo o snemni ali fiksno-snemni protetiki. K snemni protetiki štejemo delne ali totalne vizil oziroma akrilatne proteze. Slednje se z zaponkami pripenjajo na preostale zobe (zapone, pripojni elementi). Preostalo zobovje lahko tudi čez posebne (konusne) prevleke nosi snemno protezo. Glede na položaj in parodontalno stanje preostalih zob se lahko odločimo za njihovo povezavo v fiksno konstrukcijo, ki kasneje nosi snemljivo vizil protezo. Ob teh odločitvah je nujno potrebno pacienta naučiti vzdrževati in čistiti protetične pripomočke, kar je pogosto zahtevnejše kot običajna ustna higiena zobovja.

Fiksne in snemne rešitve

Implantološka obravnava pacienta pomeni sodelovanje zobozdravnika, kirurga in zobnega tehnika pri izdelavi optimalnega načrta. Rešitve v implantologiji so lahko fiksne (most na implantatih) in tudi snemne (proteza na implantatih). Kirurg načrtuje mesta vstavitve implantata glede na protetične načrte, ki so različne opcije posameznega primera. Do pol leta po vstavitvi implantatov zobozdravnik s tehnikom izdela končno zobovje, ki se ga začasno dolgoročno cementira v usta. Obdobje med vstavitvijo implantata in končnim izdelkom premostimo z začasno protetično rešitvijo. Načrtovanje je multidisciplinarno in včasih zahtevno ob upoštevanju posameznih omejitev različnih strok zobozdravstva. Pacient, ki se odloča za implantate, se mora zavedati svojega stanja v ustih, kritično spremljati svoje higiensko stanje ust in se zavedati posameznih higienskih problemov, ki v ustih nastajajo. Najpogostejši vzrok za zaplete v implantologiji je vsekakor neustrezna ustna higiena.

Ekonomski vidik rešitve

Načrtovanje v protetiki skuša izpolniti tri pogoje, in sicer funkcionalno, biološko in estetsko sprejemljivost. Danes ima na žalost velik vpliv na spreminjanje standardov in kompromise tudi ekonomski vidik rešitve. Vsekakor kompromisi pomenijo rešitve, ki so mejne in ne vedno izpolnjujejo želje pacienta. O različnih rešitvah se je potrebno pogovoriti in se odločiti za tisto, ki je dolgoročno najbolj stabilna, omogoča estetsko zadovoljstvo pacienta in je tudi zdravju prijazna. Slednje vključuje tudi ekonomsko načrtovanje rešitve in opcije izpeljave.

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112