Številne rešitve sodobnega zobozdravstva

feb 18

Ljudje pogosto obiščejo zobozdravnika zaradi bolečine, izpadle zalivke, mostička ali zlomljenih protez. Pogosto prestavljajo obisk do zadnjega, saj se bojijo brezzobosti in neprijetnih posegov, ki jih čakajo. Sodobno zobozdravstvo ponuja številne začasne rešitve, ki ohranjajo ozobljenost pacientov tudi med zdravljenjem preostalih zob in podpornih struktur.

doktor24 22 protetika 1Hitre, skoraj takojšnje fiksnoprotetične, implantološke in kombinirane rešitve v tako rekoč nekaj dneh so pogosto kompromis na račun izgube rizičnih zob. Zobe, ki bi jih lahko sicer še pozdravili (za kar bi potrebovali mesec, dva ali celo tri), se preprosto odstrani in na preostalih zdravih načrtuje protetične konstrukcije. Zelo malo bolnikov, ki bi si želeli le zamenjavo obstoječih prevlek ali protez in imajo pogojno zdrave nosilce, dejansko obišče ordinacijo. Tudi ti seveda potrebujejo vsaj nekaj časa, da se tkiva po odstranitvi starih konstrukcij zdravijo in obnovijo. Šele zdrava dlesen in pripojni aparat zoba omogočata natančno izdelavo novih konstrukcij, ki jih tudi estetsko prilagodimo novim razmeram v ustih.

Stanje zobnega živca

Ob protetičnem načrtovanju pri izdelavi običajne kompozitne ali amalgamske zalivke se moramo vedno prepričati o stanju zobnega živca oziroma primernosti obstoječega koreninskega zdravljenja. Vsak najmanjši sum na vnetno spremembo v kosti ali neprimernost zdravljenja je indikacija za ponovno odprtje zoba in ponovno zdravljenje korenin. Zobje z zdravimi oziroma pozdravljenimi koreninami so zagotovilo dolgoročne uspešnosti tako konservativnih kot tudi protetičnih izdelkov. Oceno o uspešnosti zdravljenja lahko v nekaterih primerih podamo šele po devetih mesecih, pri enostavnejših zdravljenjih v mesecu do dveh. Celjenje rane po odstranitvi zoba poteka v več fazah. Celjenje preostalega praznega prostora po izgubi zoba pomeni raztapljanje kosti in znižanje dlesni (alveolnega odrastka), kar traja lahko tudi leto dni ali več. Večina izgube tkiva se k sreči zgodi v prvih treh mesecih, poznejša preoblikovanja pa so manjšega obsega (do 20 odstotkov v nadaljnjih treh letih). Vsako načrtovanje mostov v tem času pomeni nastanek vrzeli med mostom in dlesnijo, ta pa ustvari dodaten prostor, v katerem se začno nabirati zobne obloge, in zmanjša estetsko vrednost konstrukcije (črni prostor).

Začasne premostitvene rešitve

Nastale vrzeli po odstranitvi zob lahko premostimo z začasnimi snemnoprotetičnimi retenerji ali začasnimi prevlekami in mostički, ki jih izdelamo pred posegom ali med njim. Z njimi lahko vplivamo na novo obliko in potek dlesni, ki bi pomenila boljše estetske rezultate bodočih konstrukcij. V protetičnem načrtovanju se pogosto ukvarjamo z vprašanjem, ali bi pacientu ponudili snemno ali fiksno protetično rešitev, namesto implantološke obravnave. Na odgovor vplivajo številni dejavniki. Seveda si želimo čim manj posegati v obstoječe bolj ali manj zdrave zobe. Če imamo na primer intaktno zdravo zobno krono, si jo želimo tako ohraniti čim dlje. Večja ko je izguba naravne krone v prid umetnega materiala (zalivke) oziroma kariozne spremembe, bolj se nagibamo k uporabi zoba kot nosilca mostovne konstrukcije.

Snemna ali fiksna protetična rešitev

Sodobne adhezijske tehnike nam omogočajo le delno brušenje zob (zoba ni treba obrusiti krožno) z izdelavo nosilnih omaric za most. Če imamo na sosednjih zobeh ob vrzeli le eno-, dve- ali triploskovno zalivko in kratko vrzel, se lahko odločimo za delno fiksno protetično krono ali onlay, inlay most. Ob seriji plomb v zobni vrsti si lahko estetsko, funkcionalno in trajnostno rešimo problem z inlayi ali onlayi. Večje vrzeli in napredovala parodontalna bolezen so kontraindikacije za fiksnoprotetične rešitve, zato se tedaj odločamo o snemni ali fiksnosnemni protetiki. K snemni protetiki štejemo delne ali totalne vizil- oziroma akrilatne proteze. Glede na položaj in paro- Krunoslav Pavlović, dr. dent. med. dontalno stanje preostalih zob, se lahko odločimo za njihovo povezavo v fiksno konstrukcijo, ki pouneje nosi snemljivo vizilprotezo.

Vzdrževanje protetičnih pripomočkov

Ob tej odločitvi je treba bolnika nujno naučiti vzdrževanja in čiščenja protetičnih pripomočkov, kar je pogosto zahtevnejše od običajne ustne higiene zobovja. Zdravljenje obstoječih parodontalno prizadetih zob poteka v več fazah, da se lahko tkiva postopno obnovijo in vzpostavijo vez med zobom in dlesnijo. Po vsaki fazi ocenimo uspešnost zdravljenja.

Implantati

Implantološka obravnava pacienta pomeni sodelovanje zobozdravnika, kirurga in zobnega tehnika pri izdelavi optimalnega načrta. Rešitve v implantologiji so lahko fiksne (most na implantatih) in tudi snemne (proteza na implantatih). Kirurg načrtuje mesta vstavitve implantata glede na protetični načrti in količine preostale alveolne kosti. Pol leta po vstavitvi implantatov zobozdravnik s tehnikom izdela končni protetični izdelek, ki se ga začasno dolgoročno cementira v usta. Obdobje med vstavitvijo implantata in končnim izdelkom premostimo z začasno protetično rešitvijo. Načrtovanje je multidisciplinarno in včasih zahtevno, ob upoštevanju posameznih omejitev različnih strok zobozdravstva. Bolnik, ki se odloča za implantate, se mora zavedati svojega stanja v ustih, kritično spremljati higiensko stanje svojih ust in se zavedati posameznih higienskih problemov, ki v ustih nastajajo. Najpogostejši vzrok za zaplete v implantologiji je vsekakor neustrezna ustna higiena, ki jo pacient težko obvlada ob le enkratnem učenju.

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112